dodano: 6 kwietnia 2016

AbOvo charytatywnie – jesteśmy (z) nadzieją

koncert jesteśmy z nadziejąJuż  po raz trzeci zostaliśmy zaproszeni do wsparcia tej inicjatywy. Zchęcamy do zapoznania się z tą fantastyczną ideą.

WARSZAWSKI ODDZIAŁ
Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” ma zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję KONCERTU CHARYTATYWNEGO „Jesteśmy (z) Nadzieją” na rzecz Przychodni dla Bezdomnych.  Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2016 roku o godz. 19.00 na Scenie na Woli im. T. Łomnickiego Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy  (ul. Kasprzaka 22) Chęć uczestnictwa w koncercie prosimy potwierdzić wiadomością mailową na adres: koncertznadzieja@gmail.com

oraz wpłatą DAROWIZNY na konto:
Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” Oddział Warszawski
Wolska 172, 01-258 Warszawa
PKO BP S.A. XIII O/Warszawa 16 1020 1068 0000 1002 0063 0285
z dopiskie
m w tytule przelewu „DAROWIZNA + imię i nazwisko”  (pojedyncze zaproszenie=wpłata darowizny w wysokości 50 zł)


Szczegóły dotyczące odbioru zaproszeń zostaną przekazane w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu darowizny.
Zebrane fundusze zostaną wykorzystane na:
1) Badania Rentgenowskie Płuc- diagnostykę gruźlicy
Podstawą w diagnostyce jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego płuc, które kosztuje ok. 50 zł. Badania pokrywamy ze środków Stowarzyszenia.
2) Leczenie
Przychodnia jest jedynym miejscem w Warszawie, gdzie bezdomni mogą otrzymać nie tylko diagnozę i wskazówki postępowania, ale także wyroby medyczne, ubrania i obuwie.
Z racji tego, że większość pacjentów to osoby nieubezpieczone – nie mają prawa do żadnych świadczeń w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
3) Materiały opatrunkowe
Wielu bezdomnych zgłasza się do przychodni na zmianę opatrunków ran (owrzodzenia, odmrożenia, oparzenia kończyn).

Zachęcamy również Państwa do udziału w AUKCJI podczas Koncertu. Będzie również możliwość nabycia drobnych “cegiełek”.